Deflacja

Deflacja – spadek przeciętnego poziomu cen w gospodarce.

Krótkotrwały spadek poziomu cen, wynikający z pozytywnego szoku podażowego (np. spadku cen surowców energetycznych lub rolnych) nie jest zjawiskiem niekorzystnym, pod warunkiem, że nie powoduje obniżenia oczekiwanego poziomu cen w przyszłości (oczekiwań inflacyjnych) i występuje, gdy sytuacja gospodarcza jest korzystna. W takich warunkach spadek cen może - poprzez zwiększenie płac realnych - prowadzić nawet do wyższej konsumpcji lub zwiększać marże przedsiębiorstw, skutkując poprawą ich wyników finansowych.

Reklama

Jednak deflacja może być również związana z koniecznością obniżenia cen w warunkach niskiego popytu w gospodarce. W takich warunkach obniżenie oczekiwań inflacyjnych jest bardzo prawdopodobne, co może prowadzić do odkładania przez gospodarstwa domowe wydatków konsumpcyjnych. Jeśli będzie ono trwałe, wydatki inwestycyjne mogą odkładać również przedsiębiorstwa. Powoduje to obniżenie popytu w gospodarce, a w konsekwencji - dalszy spadek poziomu cen. Zjawisko to jest znane jako spirala deflacyjna. Ryzyko jego wystąpienia jest jedną z przyczyn, dla których banki centralne dążą do utrzymania niskiej, ale wciąż dodatniej, dynamiki cen.

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL
Polecamy