Deficyt budżetowy

Deficyt budżetowy – sytuacja, w której wydatki budżetu przekraczają jego wpływy. Deficyt budżetowy może być pokryty za pomocą emisji obligacji skarbowych lub zaciągnięcia kredytów.

Wyróżnia się kilka klasyfikacji deficytów budżetowych:

Reklama

- Po pierwsze, można wyróżnić deficyt budżetu państwa oraz sektora finansów publicznych, obejmujący dodatkowo samorządy i inne instytucje będące własnością publiczną,

- Po drugie, wyróżnia się deficyt pierwotny, tj. nieuwzględniający wydatków związanych z obsługą długu publicznego (odsetek od wyemitowanych obligacji skarbowych i kredytów),

- Po trzecie, w zależności od uwzględnienia wpływu wahań cyklicznych na poziom dochodów i wydatków państwa, wyróżnia się deficyt rzeczywisty, będący prostą różnicą między poziomem wydatków i dochodów państwa; strukturalny, który powstałby przy pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych gospodarki, a także cykliczny, wynikający z wpływu cyklu koniunkturalnego na dochody i wydatki (wynika głównie z funkcjonowania automatycznych stabilizatorów koniunktury).

Deficyt cykliczny w dłuższym okresie (w trakcie cyklu koniunkturalnego) zbiega do zera. Z kolei deficyt strukturalny jest uzależniony od wielkości wydatków sztywnych, wysokości stawek podatkowych lub ściągalności podatków. Utrzymywanie się deficytu strukturalnego w dłuższym okresie prowadzi do narastania długu publicznego.

Dowiedz się więcej na temat: obligacje skarbowe | kredyt
Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy