Cykl koniunkturalny

Cykl koniunkturalny – zjawisko wahań koniunktury gospodarczej w regularnych, dłuższych niż rok, okresach. Do pomiaru wahań koniunktury najczęściej wykorzystuje się produkt krajowy brutto, poziom zatrudnienia, inwestycji lub produkcji przemysłowej.

W ramach cyklu koniunkturalnego wyróżnia się cztery fazy. Pierwszą jest faza kryzysu (spowolnienia, recesji), w trakcie którego obniża się (spowalnia) produkcja i maleje zatrudnienie. Drugą - faza depresji - kiedy zatrudnienie i produkcja już się nie obniżają, ale pozostają na obniżonym poziomie. Trzecią jest faza ożywienia z rosnącą wielkością produkcji i zatrudnienia. Ostatnią jest faza ekspansji, kiedy te wielkości już nie rosną, ale pozostają na wysokim poziomie.

Wyróżnia się kilka rodzajów cykli koniunkturalnych, w zależności od długości ich trwania. Najczęściej pojęcie cyklu koniunkturalnego utożsamia się z cyklami Juglara, które historycznie trwały do 10-11 lat. Związane są one z dostosowywaniem się alokacji czynników produkcji - zatrudnienia i kapitału (inwestycji). Najdłuższymi cyklami koniunkturalnymi są trwające ok. 50 lat tzw. cykle Kondratiewa, wynikające z wprowadzania przełomowych innowacji (obecny, zapoczątkowany na przełomie lat 80-tych i 90-tych jest związany z pojawieniem się technologii informatycznych i nasileniem procesów globalizacyjnych). Najkrótszymi są trwające od 2-3 do 5 lat tzw. cykle Kitchina, związane z dostosowaniem stanu zapasów w przemyśle.

Dowiedz się więcej na temat: koniunktura | cykl

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy