Bank

Bank – instytucja, której głównym zadaniem jest przyjmowanie wkładów pieniężnych i udzielanie kredytów. Banki pełnią bardzo istotną funkcję pośrednika między posiadaczami oszczędności a osobami chcącymi zaciągnąć kredyt.

Ze względu na szczególne zaufanie potrzebne przy tego typu działalności, zwłaszcza przyjmowaniu depozytów, banki są instytucjami zaufania publicznego. Spełnianie tej roli jest ułatwione dzięki gwarancji depozytów, którego celem jest zapewnienie klientom wypłaty części zdeponowanych w banku środków. W Polsce gwarantowaniem depozytów zajmuje się Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Reklama

Banki wraz z bankiem centralnym tworzą system bankowy. Bank centralny pełni w systemie bankowym funkcję koordynującą (banku banków), jednak - w odróżnieniu od innych banków - nie świadczy usług dla osób prywatnych. W ramach swojej roli koordynującej w systemie bankowym bank centralny wymaga w szczególności utrzymywania równowartości części zdeponowanych w banku środków (system rezerwy obowiązkowej) - środki te nie mogą być przeznaczane na udzielanie kredytów. Ponadto bank centralny umożliwia bankom gromadzenie depozytów i udziela im kredytów ułatwiając im w ten sposób łatwiejsze zarządzanie płynnością, a w wielu krajach bank centralny sprawuje dodatkowo bezpośredni nadzór nad systemem bankowym.


Dowiedz się więcej na temat: Bank | pieniądz
Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy