Akcja zwykła

Akcja zwykła – papier wartościowy dający prawo jej posiadaczowi (akcjonariuszowi) do ułamkowej wartości spółki akcyjnej, która go wyemitowała (emitent).

Akcjonariusz ma prawo do dywidendy (udział w zyskach spółki), prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (tj. wpuszczeniu w obieg kolejnych serii akcji przez spółkę), prawo do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz prawo do części majątku w przypadku jej likwidacji. Obok akcji zwykłych istnieją również akcje uprzywilejowane, które dają ich posiadaczom większą ilość głosów na walnym zgromadzeniu w stosunku do posiadaczy akcji zwykłych, np. posiadając jedną akcję uprzywilejowaną, akcjonariusz ma dwa głosy. Współcześnie akcje spółek publicznych nie występują w formie fizycznej, lecz wyrażone są jako zapis komputerowy.

Reklama

Partnerzy

Strona główna INTERIA.PL
Polecamy