Podatki w Polsce. Jest ich czternaście

Za podatki w Polsce odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów. Obecnie w Polsce obowiązuje czternaście różnych obciążeń fiskalnych. Co jest w naszym kraju opodatkowane? Według czego liczone są te podatki?

Podstawowy podział podatków dzieli je na podatki bezpośrednie i podatki pośrednie. Podatki bezpośrednie to obciążenia dochodu lub majątku, a więc podatek wymierzony jest wprost od źródła, z którego zostanie pokryty. Natomiast podatki pośrednie dotyczą podatków przychodowych i konsumpcyjnych, bo pośrednio sięgają do dochodu lub majątku (najczęściej innego podmiotu, np. nabywcy towaru).

Podatki bezpośrednie w Polsce:

 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (inaczej: PIT - Personal Income Tax) - liczony według różnych stawek procentowych: 0 proc., 18 proc., 32 proc. dochodu
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (inaczej: CIT - Corporate Income Tax) - liczony według jednolitej stawki procentowej: 19 proc. dochodu
 3. Podatek od spadków i darowizn - liczony według różnych stawek procentowych zależnych od stopnia spokrewnienia osoby przekazującej spadek lub darowiznę i osoby je otrzymującej: 3 proc., 5 proc., 7 proc. wartości darowizny/spadku (1. grupa podatkowa - m.in. małżonek, rodzice, rodzeństwo, wnuki); 7 proc., 9 proc. i 12 proc. wartości darowizny/spadku (2. grupa podatkowa - m.in. wuj, ciotka, siostrzeniec, bratanek); 12 proc., 16 proc., 20 proc. wartości darowizny/spadku (3. grupa podatkowa - m.in. dalecy kuzyni, znajomi, przyjaciele, osoby obce)
 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych (inaczej PCC) - 2 proc. wartości (płatnicy VAT-u są zwolnieni z płacenia tego podatku)
 5. Podatek leśny - liczony od m3 drewna
 6. Podatek od nieruchomości - liczony od m2
 7. Podatek od środków transportowych - liczony kwotowo; stawka w zależności od środka transportu
 8. Podatek tonażowy - ryczałtowa (ustalona z góry) forma opodatkowania dochodu armatorów przewożących towary drogą morską,
 9. Podatek od wydobycia niektórych kopalin - opodatkowane wydobycie miedzi i srebra, stawka uzależniona od kształtowania się cen na świecie tych metali
 10. Podatek od niektórych instytucji finansowych - dla banków naliczany od nadwyżki wartości aktywów ponad kwotę 4 mld PLN (dla ubezpieczycieli ponad 2 mld)

Podatki pośrednie w Polsce:

 1. Podatek od towarów i usług (inaczej: VAT - Value Added Tax) - liczony wg różnych stawek procentowych: 0 proc., 5 proc., 8 proc., 23 proc.
 2. Podatek akcyzowy - obejmuje m.in. wyroby elektryczne, energia elektryczna, samochody osobowe, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe; dla każdego z tych produktów jest określona inna stawka kwotowa
 3. Podatek od gier - różne stawki, m.in.: 10 proc., 15 proc., 20 proc. dochodu (uzależnione od rodzaju organizowanej gry hazardowej)
 4. Podatek rolny - liczony od ceny kwintala żyta

Reklama

Od 1 stycznia 2016 roku wszedł w życie specjalny podatek węglowodorowy. Nie został ujęty w powyższym zestawieniu, ponieważ obowiązek zapłaty podatku powstanie od dnia 1 stycznia 2020 roku. Podatek ten obciąża zyski od wydobycia węglowodorów (ropy naftowej, gazu ziemnego i pochodnych od nich innych węglowodorów)

Piotr Miszczuk

Dowiedz się więcej na temat: podatki w Polsce | płatności | Ministerstwo Finansów | VAT | PIT

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Partnerzy