Jak działa procent składany?

Na wysokość zebranych pieniędzy wpływ ma nie tylko częstotliwość odkładania i wysokość kwot, które cyklicznie udaje się nam oszczędzić, ale także czas „pracy” odłożonych pieniędzy. Czym dłużej, tym lepiej.

Wyjaśnię to na przykładzie dwóch osób, które zamierzają co miesiąc odkładać 100 zł. Obie planują przejść na emeryturę w wieku 60 lat. Ich oszczędności są oprocentowane na poziomie - przyjmijmy dla potrzeb artykułu - 5 proc. rocznie, a kapitalizacja odsetek następuje co miesiąc. Musimy jednak pamiętać, że obecnie tej wysokości oprocentowanie jest mało realne, a już 2-3 proc. w skali roku można traktować jako wysokie. Wracając do przykładu. Pierwszą z hipotetycznych oszczędzających osób jest 20-letni Karol, który dopiero zaczyna swoją przygodę na rynku pracy. Drugą to 40-letni Jerzy, zbliżający się coraz większymi krokami do wieku emerytalnego.

Działanie procentu składanego

Reklama

Przed rozpatrzeniem poszczególnych przypadków warto określić sposób działania procentu składanego. W ramach kapitalizacji odsetki są dopisywane do oszczędności i zaczynają procentować. Jak to wygląda w praktyce? Obaj panowie zaczynają od wpłaty 100 złotych. Po miesiącu do tych pieniędzy trzeba dołożyć odsetki z pierwszego miesiąca, czyli 0,42 zł. W drugim miesiącu, odsetki naliczane są od kwoty 200,5 zł i wynoszą 1,26 zł. Ta sytuacja się powtarza aż do samego końca, czyli do osiągnięcia przez dwóch panów wieku emerytalnego.

Realizując ten scenariusz, po roku oszczędzania każdy z dwóch panów otrzyma 33,02 zł zysku. Po drugim roku zwrot z oszczędności wzrośnie do 129,09 zł. Od razu rzuca się w oczy to, ile razy więcej odsetek zostało wygenerowanych przy dwa razy większej kwocie wpłat oraz dwukrotnie dłuższym czasie. A jak to wygląda w przypadku dwóch panów - młodszego i starszego?

Lepiej wcześniej niż później

Karol, oszczędzając w podany sposób, odłoży 48 000 złotych. Biorąc pod uwagę bardzo długi okres oszczędzania, czyli 40 lat, nie jest to duża kwota. Warto natomiast spojrzeć na naliczone odsetki. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, Karolowi przysługuje 153 237,83 zł. Tym samym pierwszy oszczędzający zarobił ponad 100 000 złotych, zatem dostanie z powrotem ponad trzykrotność sumy swoich wpłat.

Jerzy natomiast zdążył wpłacić o połowę mniej, czyli 24 000 zł. Oszczędzał on przez 20 lat. W tym czasie dzięki oprocentowaniu i kapitalizacji odsetek w wieku 60 lat dysponuje kwotą 41 274,64 zł. Zysk w postaci ok. 17 tysięcy złotych jest około 6 razy mniejszy od kwoty zarobionej przez Karola w dwa razy dłuższym okresie. Nie ma żadnych wątpliwości, że rozpoczęcie oszczędzania wcześniej, nawet przy niewielkich kwotach, jest o wiele bardziej korzystne, niż odkładanie tego na później.

Emerytura... i co dalej?

Co mogą zrobić obie osoby z uzyskaną kwotą? Mogą wypłacać sobie regularnie niewielką część sumy jako forma dodatkowej emerytury. Równie dobrze obaj mogą jednorazowo wypłacić całość przysługującej im kwoty. Jeżeli nie zdążą wycofać wszystkich środków z konta przed swoją śmiercią, to pozostała kwota podlega dziedziczeniu.

Tak jak w każdej innej sytuacji, tak i odpowiednio wczesne przygotowanie się do przejścia na emeryturę daje najkorzystniejszy rezultat. Co więcej, procent składany działa nawet przy dość krótkim czasie oszczędzania. Prawdziwe korzyści osiągniemy dopiero z czasem. Mechanizm ten możesz wykorzystać przy oszczędzaniu na samochód lub nowe mieszkanie. Pamiętajmy jednak, że jeśli ceny będą przyrastały szybciej niż nasze oszczędności (innymi słowy - jeśli inflacja będzie wyższa od oprocentowania na rachunku przez dłuższy czas), może się okazać, że za zgromadzone oszczędności kupimy mniej, niż byśmy oczekiwali. Biorąc pod uwagę to ryzyko, warto - w miarę możliwości - część oszczędności długookresowych lokować w inne aktywa, np. nieruchomości lub akcje, inwestowanie w które wiąże się z większym ryzykiem, ale z tego też względu przynoszą wyższą stopę zwrotu w długim okresie.

Szymon Wieczorek

Dowiedz się więcej na temat: oszczędzanie pieniędzy | procent | emerytura | odsetki | kapitał
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy

Partnerzy