Fundusze inwestycyjne jako sposób na inwestycje?

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) zwykle wyceniane są codziennie, a uczestnik ma prawo do ich umorzenia praktycznie w każdym momencie. Co jeszcze działa na korzyść tej formy zbiorowego oszczędzania? Odpowiadamy.

Inwestowanie wymaga czasu. Rozważny inwestor nie kupuje w końcu "kota w worku". Nie kieruje się sugestiami innych bezkrytycznie, ale świadomie, tj. w oparciu o własną analizę, podejmuje decyzje inwestycyjne. Na rynku dostępnych jest cała masa różnego rodzaju instrumentów finansowych, charakteryzujących się zróżnicowanym poziomem ryzyka, w tym też instrumentów kierowanych do szerokiego grona odbiorców. Który wybrać? Z czym wiąże się inwestycja w dany produkt? Na te i wiele innych pytań trzeba znaleźć odpowiedź. To zaś wymaga czasu. Co w sytuacji, gdy tego czasu nie mamy? Wyjściem mogą być fundusze inwestycyjne. To może być rozwiązanie dla osób, które chcą inwestować nadwyżki finansowe, ale nie mają czasu lub doświadczenia, by bezpośrednio kupować/sprzedawać instrumenty finansowe samodzielnie. Główną korzyścią, którą oferują fundusze inwestycyjne swoim uczestnikom jest szeroka dywersyfikacja inwestycji, trudniejsza do uzyskania w przypadku bezpośrednich inwestycji na rynku finansowym.

Wiem, w co inwestuję

Reklama

Dostępnych na rynku funduszy inwestycyjnych jest naprawdę wiele. Do wyboru są bezpieczne, oparte np. na instrumentach dłużnych bądź pieniężnych; ryzykowne, np. akcje. Do tego fundusze oferują możliwość dywersyfikacji oszczędności nie tylko ze względu na klasy aktywów, ale również dywersyfikacji geograficznej. Dzięki funduszom, które inwestują na rynku niemieckim, japońskim czy amerykańskim, inwestor ma szansę partycypować w hossie (lub bessie) na zagranicznych rynkach.

Znam ryzyko

Zarządzający funduszami inwestycyjnymi na pewno potrafią ocenić ryzyko inwestycji, potrafią je także ograniczyć bądź rozproszyć. Zanim zdecydujesz się na zakup konkretnych jednostek uczestnictwa, pamiętaj by ocenić, czy dany fundusz jest dla ciebie. Na jednostkach uczestnictwa ryzykownych funduszy możesz przecież nie tylko zarobić więcej niż na bezpiecznych, ale również odpowiednio więcej stracić.

Fundusze oferują także możliwość konwersji, czyli swobodnego przenoszenia zainwestowanych środków pomiędzy funduszami zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI). Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, by wraz z zmieniającymi się preferencjami dobierać fundusz o polityce inwestycyjnej lepiej dopasowanej do naszych potrzeb. Analiza ryzyka inwestycyjnego to jedno z podstawowych, a przy tym najważniejszych zadań każdego inwestora. Na funduszach inwestycyjnych, podobnie jak na innych instrumentach finansowych można stracić. Od rozmiaru ryzyka, które jesteśmy w stanie zaakceptować zależy nie tylko potencjalny zysk, ale również wielkość straty.

Inwestycja na lata

Chcesz oszczędzać co miesiąc 100 zł na emeryturę? Możesz zrealizować ten cel także za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Wystarczy dobrać produkt do potrzeb i ustawić zlecenie stałe w swoim banku. W oszczędzaniu od krótkoterminowej stopy zwrotu o wiele ważniejsza jest systematyczność. Dzięki comiesięcznym wpłatom ograniczasz ryzyko wejścia na szczycie. Możesz także skorzystać z preferencji podatkowych wybierając zakup jednostek uczestnictwa funduszy w ramach IKE lub IKZE. Oferowane przez te produkty korzyści podatkowe będą wówczas dodatkową zachętą, by pieniądze oszczędzać do emerytury. Warto pamiętać także, że w ramach IKE/IKZE możesz zmieniać fundusze. Ważne, by nie wypłacać pieniędzy przed osiągnięciem określonego wieku.

Dostęp do oszczędności zgromadzonych w funduszach

Inwestując w jednostki uczestnictwa funduszu nie ma konieczności by zamrażać pieniądze na lata. W razie sytuacji kryzysowej, gdy pieniądze będą potrzebne w ciągu kilku dni można umorzyć jednostki uczestnictwa po ich bieżącej cenie. Inwestycja w jednostki uczestnictwa, tak jak każda inwestycja, wiąże się z ryzykiem - może się okazać, że umorzymy jednostki poniżej ceny zakupu. Fundusz ma obowiązek odkupienia jednostek na każde żądanie klienta. Niekiedy pobierana jest jednak opłata za umorzenie.

Bezpieczeństwo...

...które rozumieć trzeba nie jako brak straty. Potencjalna stopa zwrotu może być tym wyższa, im wyższe ryzyko. Wyższe ryzyko oznacza jednak również wyższą potencjalną stratę.

Bezpieczeństwo funduszy oznacza, że nie może on zupełnie dowolnie rozporządzać pieniędzmi swoich uczestników, a działać jedynie w ramach zapisów prawa - Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz szeregu rozporządzeń, a także wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. Środki funduszy inwestycyjnych są oddzielone od majątku towarzystw funduszy inwestycyjnych, które nimi zarządzają. Wpłaty klientów nie mogą być przedmiotem ewentualnej egzekucji kierowanej przeciwko TFI. Nie stanowią też przedmiotu zaspokojenia wierzycieli towarzystwa w przypadku jego upadłości.

am

Dowiedz się więcej na temat: fundusze inwestycyjne | inwestycje | IKE | IKZE | oszczędności

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Partnerzy