Długoterminowe oszczędzanie z ROS, czyli kapitał na start w dorosłe życie

Obligacje są bezpiecznym, oferującym stabilny zysk instrumentem, cieszącym się dużą popularnością na rynkach finansowych. Niedawno Ministerstwo Finansów dokonało specjalnej emisji obligacji skarbowych, przeznaczonych dla beneficjentów programu „Rodzina 500+”. Warto się jej przyjrzeć, aby móc ocenić tę ofertę w odniesieniu do propozycji dostępnych na rynku.

Rodzinne Obligacje Skarbowe (ROS) są oferowane w dwóch wersjach - 6-letniej oraz 12-letniej. W pierwszym przypadku data wykupu upływa po 6 latach od zakupu obligacji. W pierwszym roku oprocentowanie wyniesie 2,80 proc., zaś w kolejnych latach oprocentowanie będzie równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75 proc. Z kolei w drugim przypadku w pierwszym roku można uzyskać odsetki w wysokości 3,20 proc., a w ciągu następnych lat oprocentowanie będzie równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2 proc. W obu przypadkach odsetki są kapitalizowane raz w roku. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok.

Reklama

Dla porównania - standardowe 10-letnie obligacje skarbowe oferują oprocentowanie wynoszące 2,70 proc. w pierwszym roku, a w następnych latach oprocentowanie będzie równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50 proc. Oprocentowanie ROS jest wyższe od standardowych obligacji skarbowych. W przypadku możliwości wyboru pomiędzy tymi dwoma instrumentami warto zatem rozważyć wybór produktu "Obligacje 500+".

Odniesienie do oferty banków

Ważną konkurencją dla ROS są lokaty bankowe. Ich oprocentowanie w dużej mierze zależy od tych samych czynników, które determinują rentowność obligacji. Na chwilę obecną standardowe oferty banków nieznacznie przekraczają 2 proc. ROS wypadają nieznacznie lepiej w porównaniu z propozycjami banków.

Nie tylko skarbowe

Być może będzie to dla niektórych czytelników pewnym zaskoczeniem, ale są również inne rodzaje obligacji, które mogą stanowić pewną alternatywę dla ROS. Obligacje korporacyjne są dłużnymi papierami wartościowymi emitowanymi przez przedsiębiorstwa, zaś obligacje komunalne są także dłużnymi papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku pierwszego instrumentu rentowność 18-miesięcznych czy 2-letnich obligacji firm o stabilnej pozycji na rynku może przekroczyć 5 proc. Czym bardziej ryzykowna inwestycja w dane obligacje, tym ich oprocentowanie wyższe. Niekiedy barierą są wartości nominalne jednej obligacji, które mogą wynosić kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych. Dotyczy to zarówno papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa (jeśli zależy im na płynności to nominały obligacji są najczęściej znacząco niższe, by wspierać obrót), ale również samorządów.

Obligacje nie będące skarbowymi (emitowanymi przez budżet państwa) charakteryzują się różnym poziomem ryzyka. Trzeba zatem pamiętać, by nie wrzucać wszystkich do jednego "bezpiecznego" worka.

Rodzinne Obligacje Skarbowe to bezpieczna forma na oszczędności, gwarantująca stabilny zysk. Zainteresowanie zakupem tych papierów dłużnych - 1,1 mln zł w grudniu, 1,3 mln zł w listopadzie i 783 tys. zł w październiku ub. r. - biorąc pod uwagę oferowane oprocentowanie, jest niepokojąco niewielkie. Niewykluczone, że ROS wkrótce może stać się jeszcze korzystniejsze pod względem oprocentowania. Warto śledzić komunikaty przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz zaglądać na stronę http://www.obligacjeskarbowe.pl/ i rozważyć, czy jest to dobry sposób na długoterminowe oszczędzanie.

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Partnerzy