Zmienne czy stałe? Słowo o oprocentowaniu

Jedną z ważnych cech każdego kredytu jest formuła jego oprocentowania, a więc czy jest to kredyt o oprocentowaniu stałym, czy zmiennym. Każdy kredytobiorca powinien znać te pojęcia i rozumieć stojące za nimi mechanizmy rynkowe.

Formuła oprocentowania kredytu jest szczególnie istotna w przypadku kredytów długoterminowych, ponieważ w długim okresie kredytowania prawdopodobieństwo zmian stóp procentowych jest wysokie, a to oznacza, że wahaniom może podlegać także wysokość rat kredytowych.  

Reklama

Oprocentowanie stałe jest niezmienne przez część okresu trwania kredytu. W zależności od banku będzie to od 2 do nawet 10 lat. Średnio na rynku tego typu rozwiązania stosuje się na ok. 5 lat. Z punktu widzenia kredytobiorcy zaletą kredytu o oprocentowaniu stałym jest to, że wysokość raty kredytowej jest w danym okresie stała. Po tym czasie albo dojdzie do zamiany oprocentowania na zmienne, dostosowując się tym samym do aktualnej sytuacji na rynku, albo do ponownego ustalenia wysokości oprocentowania stałego.

Oprocentowanie zmienne jest uzależnione od zmian poziomu określonej stawki referencyjnej (w Polsce dla kredytów złotowych jest to stawka referencyjna WIBOR) oraz marży banku. Wzrost rynkowych stóp procentowych będzie prowadził do zwiększenia raty kredytowej, a spadek do jej zmniejszenia. W zależności od banku i jego oferty kredytobiorca ma niekiedy możliwość zmiany formuły oprocentowania kredytu po upływie określonego w umowie okresu, ale tylko jeśli na początku zdecydował się na kredyt o oprocentowaniu stałym.

Decyzja na lata

Dlaczego decyzja o wyborze formuły oprocentowania jest tak ważna? Chociażby dlatego, by zdawać sobie sprawę, jak w przyszłości może zmienić się wysokość naszych comiesięcznych rat kredytowych i z czego to wynika. Obecnie stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie. Nie oznacza to jednak, że podobny stan będzie się utrzymywać już zawsze. Jeśli Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o podwyżce stóp procentowych NBP, będzie to miało wpływ na koszt kredytu. Jak duży będzie to wpływ? To zależy od dynamiki wzrostu rynkowych stóp procentowych. Decydując się zatem na formułę oprocentowania kredytu, można wybrać między czasową stabilnością jego poziomu (stałe oprocentowanie), albo lepszym dostosowaniem do warunków panujących na rynku.

Jeśli jesteśmy już zdecydowani wziąć kredyt, warto dopytać o wszelkie szczegóły, w tym o możliwość wyboru formuły oprocentowania.

pn

Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy

Partnerzy