Sposoby zatrudnienia pracownika

Na konkurencyjność firmy wpływa wiele czynników. Jednym z tych często rozpatrywanych i branych pod uwagę na samym początku jest koszt zatrudnienia pracowników. Decyzja, który rodzaj umowy wybrać (o pracę czy cywilnoprawne, tj. zlecenie lub o dzieło), nie jest zadaniem prostym. Tym bardziej, że w związku z rekordowo niskim bezrobociem to pracodawca coraz częściej zabiega o dobrego pracownika.

Wybór odpowiedniej formy zatrudnienia to decyzja istotna nie tylko dla pracodawcy, ale również pracownika. Rozważmy zatem kilka scenariuszy, co zyskuje, a co traci każda ze stron przy wyborze konkretnej umowy.

Umowa o pracę

Reklama

Jeszcze nie tak dawno najlepszym sposobem na zatrudnienie w oczach pracownika była umowa o pracę. Gwarantuje mu ona najwięcej praw, a do tego koszt opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczeniowe i rentowe) ponosi częściowo pracodawca. Dzisiaj to się zmienia. Wybór konkretnego sposobu zatrudnienia zależy od wykonywanego zawodu, indywidualnych predyspozycji i potrzeb.

Tym samym, jeśli pod uwagę weźmiemy minimalne wynagrodzenie w gospodarce w 2018 r., tj. 2100 zł (brutto), to koszty po stronie pracodawcy w przypadku umowy o pracę wynoszą (poza samym wynagrodzeniem za pracę pracownika) dodatkowo 432,81 zł. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika to zatem 2532,81 zł.

Składa się na to kilka opłat: składka na ubezpieczenie emerytalne (9,76 proc.), rentowe (6,50 proc.), wypadkowe (1,80 proc.), Fundusz Pracy (2,45 proc.) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1 proc.).

Po stronie pracownika są natomiast składki na ubezpieczenie emerytalne (9,76 proc.), rentowe (1,50 proc.), chorobowe (9 proc.). Płaci on także zaliczkę na podatek dochodowy.

Czym większa pensja pracownika, tym większe także koszty po stronie pracodawcy. Za tego rodzajem zatrudnienia wiele jednak przemawia. To m.in. większe przywiązanie pracownika do firmy, oddanie i zaangażowanie w obowiązki. Przysługuje mu także urlop. Biorąc pod uwagę koszty, jest to umowa, która nie zawsze jest preferowana przez pracodawców. Zamiast tego proponują umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Praca na zlecenie

Umowę zlecenie rozpatrywać należy w zależności od statusu pracownika. Tym samym wyróżnić można następujące przypadki:

  • Umowa zlecenie jest jedynym źródłem utrzymania pracownika - wtedy pracodawca ponosi takie same koszty jak w przypadku umowy o pracę (łącznie 2532,81 zł przy wynagrodzeniu 2100 zł brutto). Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, czyli pracodawca może, ale nie musi opłacać.
  • Umowa zlecenie dla studenta lub ucznia do 26 r.ż. - koszt pracownika to wynagrodzenie brutto (2100 zł). Nie opłaca ona żadnych składek.
  • Umowa zlecenie dla pracownika na umowę o pracę - zdarza się, że pracownik zatrudniony na umowę o pracę podejmuje się dodatkowej pracy, np. weekendowej. Jeśli wykonuje na podstawie umowy zlecenie, to podlega ona pełnemu oskładkowaniu, tak jak umowa o pracę.
  • Pracownik zatrudniony w innej firmie - jeśli otrzymuje on tam wynagrodzenie równe przynajmniej minimalnemu w danym roku obrotowym, umowa zlecenie wymaga opłacenia jedynie składki zdrowotnej. Jeśli nie zarabia minimum 2100 zł (2018 r.) - zleceniodawca musi opłacić wszystkie składki.
  • Emeryt lub rencista - pracodawca nie odprowadza składek na fundusz pracy ani FGŚP.

Wybór odpowiedniego wariantu umowy zlecenia niesie konkretne skutki dla pracownika, który - najprościej tłumacząc - otrzyma różne kwoty netto za pracę, co wynika z różnych składek, które musi on odprowadzić bądź nie.

Umowa o dzieło...

...nie obliguje pracodawcę do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, chorobowe czy fundusz pracy. Jego koszt to zatem tylko wynagrodzenie, które ustalił z wykonawcą pracy.

Dlaczego to ważne, by wiedzieć jakie pracownik ponosi koszty, a jakie dodatkowo pracodawca? Niekiedy może to stanowić podstawę do negocjacji. Innym znów razem stanowi argument, by poszukać innej pracy lub pomyśleć nad nową formą zatrudnienia.

Warto także pamiętać, że wybór odpowiedniej formy zatrudnienia jest ważny z perspektywy przyszłych świadczeń emerytalnych. Każdy powinien odkładać dobrowolnie na przyszłość. Osoby, które z tytułu pracy nie mają odprowadzanych składek powinny jednak szczególną uwagę przyłożyć samodzielnemu odkładaniu kapitału i oszczędzaniu.

mk

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Partnerzy