Rachunek bankowy: Co z opłatami?

Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz za kartę są dla klientów niewielkie, lecz łącznie stanowią około 12 proc. wyniku finansowego netto przeciętnego banku w Polsce, podczas gdy całkowity wynik odsetkowy to aż około 60 proc. W poniższym artykule dowiesz się ile przeciętnie Polaków kosztuje użytkowanie rachunku bankowego i karty debetowej.

Podstawę do analizy stanowić będzie raport dotyczący wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w sektorze bankowym, który cyklicznie co pół roku jest publikowany przez Narodowy Bank Polski. W analizie tej zawarte będzie porównanie ofert osiemnastu największych banków w Polsce na przestrzeni pierwszego półrocza 2016 roku.

Podstawowe opłaty za usługi bankowe zmniejszyły się

Reklama

Przeciętna podstawowa opłata za prowadzenie rachunku wyniosła w badanym okresie 4,75 zł, co oznacza spadek, względem poprzedniego półrocza aż o 14,10 proc. Wahała się ona od zera do 15 zł miesięcznie. Powyższe koszty są silnie uzależnione od spełniania kryteriów zawartych w umowie. W niektórych bankach takich należności można uniknąć np. jeśli wykonamy wystarczającą liczbę przelewów, lub gdy wpływa na nasz rachunek określona kwota z tytułu wynagrodzenia, stypendium, emerytury, bądź renty.

Wzrosły natomiast opłaty za realizacje przelewów. Dotyczy to przede wszystkim tych, wykonanych w obcym oddziale. Usługa ta wiąże się z poniesieniem kosztu rzędu około 6,59 zł. Wzrosły nieznacznie także opłaty za wykonanie przelewu telefonem, obecnie jest to 2,90 zł. W zdecydowanej większości banków nie powinniśmy mieć do czynienia z opłatą za wykonanie przelewu przez internet. W pojedynczych przypadkach, klienci muszą liczyć się tu z kosztem rzędu 0,50 zł. Nieczęsto spotkamy także opłatę za wykonanie stałego zlecenia w bankach. Koszt takiej operacji może wynieść maksymalnie 2 zł. Przelewy natychmiastowe kosztują nas do 5 zł, choć niektóre instytucje udostępniają tę funkcję za darmo.

Ile kosztuje nas użytkowanie karty i wypłaty z bankomatów

Chcąc korzystać z karty debetowej nie powinniśmy spodziewać się jakichkolwiek kosztów za jej wydanie, aczkolwiek niektóre banki wymagają poniesienia dodatkowej opłaty (zazwyczaj do 15 zł) za wydanie naklejki zbliżeniowej. Czasami miesięczny koszt za używanie karty debetowej jest stały, w części banków - opłaty te mają charakter warunkowy. Możemy być zwolnieni z tej opłaty w przypadku realizacji określonej liczby płatności lub rozliczenia transakcji o ustalonej wartości. Przeciętne koszty za możliwość korzystania z karty wyniosły ogółem 5,34 zł.

Pragnąc skorzystać z bankomatu własnego banku nie powinniśmy ponieść żadnych kosztów, natomiast przy wypłacie gotówki w obcych bankomatach większość z klientów musi być przygotowana na dodatkowe wydatki (pięć z osiemnastu banków bezwzględnie zwalniało z tego typu opłaty). W części banków mogliśmy skorzystać z abonamentu na wypłaty z obcych bankomatów. Jego koszt to około 5-6 zł. W innych, opłaty miały charakter warunkowy lub niemożliwe było ich uniknięcie. Jeśli korzystamy z bankomatów za granicą, cena za usługę wynieść powinna od 5 do 12 zł (średnio 7,38) lub określony procent wartości transakcji od 1 do 6 proc. (średnio 3,04 proc.). Tylko dwa z badanych banków nie naliczały dodatkowej opłaty. Zwolnieni z niej możemy być także w niektórych przypadkach, gdy wypłacimy gotówkę za granicą z bankomatu naszej grupy bankowej.

Podsumowując, przychody banków z tytułu opłat i prowizji, w tym za prowadzenie rachunku i obsługę karty, zmniejszają się. W sytuacji niskich stóp procentowych, wprowadzenia podatku bankowego oraz wpłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jest to zaskakujące. Może jednak świadczyć o zwiększeniu się konkurencji na rynku bankowym, większej dbałości o klienta oraz o chęci zwiększenia wartości depozytów.

Łukasz Domański

Dowiedz się więcej na temat: karta debetowa | rachunek | Bank | prowizja

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Partnerzy