PIT, czyli ile trafia do kasy państwa

Szerokim echem odbił się niedawno wycofany 75 proc. podatek dochodowy we Francji dla najbogatszych. W Polsce najwyższa stawka podatkowa w przypadku PIT to 32 proc. Ale czy to oznacza, że we Francji zabierano ludziom aż 75 proc. ich dochodu? Czy w Polsce jest ktoś, kto oddaje na rzecz państwa 32 proc. swojego dochodu?

Odpowiedź jest przecząca. Aby wyjaśnić dlaczego, wyjaśnijmy najpierw co kryje się pod pojęciami podatku progresywnego, podatku regresywnego oraz podatku liniowego.

Reklama

Pierwszy z nich cechuje się z tym, że podatnik o wyższych dochodach będzie oddawał większą część swojego dochodu na rzecz państwa niż podatnik o niższych dochodach. Podatek regresywny natomiast polega na tym, że podatnik o wyższych zarobkach będzie oddawał mniejszą część swojego dochodu na rzecz państwa niż podatnik o niższych zarobkach (kwotowo ich obciążenie może być równe, ale stawka procentowa będzie wyższa dla tego o niższych dochodach). Natomiast podatek liniowy polega na tym, że podatnik o wyższych zarobkach odprowadza taką samą część swojego dochodu jak podatnik o niższych zarobkach, tzn. stawka dla nich jest identyczna (brak progów podatkowych).

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w Polsce jest progresywny i ma trzy stawki: 0 proc., 18 proc. oraz 32 proc. Kwota wolna od podatku wciąż jeszcze wynosi 3091 zł (zmieni się to już przy rozliczeniu za 2017 r.; wtedy osoby z zarobkami poniżej 6600 rocznie nie zapłacą podatku, a miedzy 6600 a 11 000 kwota wolna będzie się stopniowo zmniejszać do obecnego poziomu 3091 zł ) i do tej kwoty stawka podatku wynosi 0 proc. Między 3089 zł a 85 528 zł stawka wynosi 18 proc., a powyżej tej kwoty 32 proc. Jak to wygląda w praktyce, najlepiej zilustruje przykład:

Wyobraźmy sobie, że nasze roczne zarobki wynoszą 150 000 zł. Na potrzeby analizy załóżmy, że żadne składki nie muszą być przez nas opłacane - obowiązuje nas tylko podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podatek wyniesie więc:

0,18*85 528 - 556,02 + 0,32*(150 000 - 85 528) = 14 839,02 + 20 631,04 = 35 470,06 -> 35 470 (zaokrąglamy do liczb całkowitych).

556,02 stanowi 18 proc. kwoty wolnej od podatku (3089 zł), która jest "oddawana" każdemu podatnikowi. Jak widzimy, podatek 32-procentowy obciąża tylko nadwyżkę nad kwotą 85 528. Na podstawie przykładu możemy obliczyć, jaki procent 150 000 dochodu zabiera państwo:

Pokazany powyżej przykład to tak zwane zasady ogólne. W naszym kraju podatek dochodowy od osób fizycznych można odprowadzać w inny sposób; w ramach ryczałtu (z góry określonej stawki) od przychodów ewidencjonowanych (od 3 proc. dla działalności handlowej do 20 proc. dla tzw. wolnych zawodów), karty podatkowej (dla niektórych rodzajów działalności; podatek określony kwotowo na podstawie rodzaju działalności i wielkości miejscowości prowadzenia działalności) lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osiąganych przez osoby duchowne (płacony kwartalnie z góry określony podatek; jego wysokość zależy od funkcji kościelnej). Dochody Skarbu Państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych trafiają w 48,81 proc. do budżetu państwa, 1,60 proc. do budżetu województw, 10,25 proc. do budżetów powiatów, a 39,34 proc. do budżetów gmin.

Piotr Miszczuk

Dowiedz się więcej na temat: PIT | podatki w Polsce | Skarb Państwa

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Partnerzy