Jak analizować wyniki funduszy?

Odkładanie i pomnażanie pieniędzy w instytucjach wspólnego inwestowania, jak fundusze inwestycyjne, to alternatywa dla samodzielnego doboru aktywów i budowania portfela inwestycyjnego. Jak jednak ocenić czy fundusz wypracuje satysfakcjonujące nas zyski?

Niestety na powyższe pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Każdy inwestor musi być przede wszystkim świadomy tego, że nawet jeśli dany fundusz konsekwentnie przez ostatnie - analizowane przez nas - okresy osiągał dobre wyniki, nie jest powiedziane, że będzie tak w przyszłości.

Reklama

Przyszła stopa zwrotu może się różnić od tej osiąganej we wcześniejszych latach. Oznacza to, że dobre wyniki zarządzających w przeszłości nie gwarantują wysokiej stopy zwrotu w okresie, gdy zdecydujemy się zakupić tytuły uczestnictwa i trzymać je w naszym portfelu. To, że raz jakiemuś zespołowi zarządzających udało się "pokonać rynek", tj. wypracować wyższą stopę zwrotu od konkurencyjnych funduszy, nie oznacza, że uda się im to kontynuować.

Bynajmniej, nie oznacza to, że z podobnej analizy powinniśmy całkowicie zrezygnować. Jesteśmy w stanie porównywać stopy zwrotu wypracowane przez dany fundusz w różnych okresach oraz porównać różne fundusze między sobą. Po drugie, dobrze więc sprawdzić powtarzalność wyników. Możemy zwrócić uwagę, czy interesujący nas podmiot zajmuje w miarę stabilne miejsce w różnego rodzaju zestawieniach i rankingach funduszy inwestycyjnych pod względem osiągniętych wyników. Są fundusze, które mają rekordowe stopy zwrotu w danym roku, by w następnym znaleźć się już na samym dole stawki, wśród podmiotów, które najwięcej straciły. Są też takie, które konsekwentnie osiągają średni zwrot na tle rynku. Ta wiedza przydaje się przy doborze instrumentów przeznaczonych do długoterminowego inwestowania.

Po trzecie, możemy przeanalizować wykres przedstawiający zmianę wyceny tytułów uczestnictwa funduszu. Dzięki temu będziemy w stanie lepiej dobrać produkty do swoich potrzeb. Jeśli wysoka zmienność nie jest dla nas, będzie nas stresować, może lepiej wybrać fundusze, w przypadku których wartość tytułów uczestnictwa jest bardziej stabilna? Jeśli nie martwi nas krótkotrwała strata kilku- lub kilkudziesięciu procent, to także fundusze agresywne, o wysokiej fluktuacji cen nie będą dla nas złe.

Koniecznie sprawdźmy też, jakie opłaty musimy ponieść decydując się na zakup tytułów uczestnictwa danego funduszu. Jest to szczególnie ważne, ponieważ koszty potrafią "zjeść" znaczną część gromadzonego kapitału. W oszczędzaniu i inwestowaniu procent składany dotyczy niestety nie tylko dochodów, ale również kosztów. Z tego względu należy starać się je ograniczyć. Warto porównać ceny podobnych produktów w różnych instytucjach finansowych i wybrać tańszą ofertę. Istotne znaczenie mają tu zwłaszcza opłaty za zarządzanie funduszami. Opłaty te obciążają posiadaczy tytułów uczestnictwa przez cały okres trwania inwestycji, bez względu na osiągane przez fundusz wyniki inwestycyjne - bez względu na to, czy inwestor zyskuje czy traci.

Wszystko sprowadza się do tego, że nie powinno się kupować funduszy tylko dlatego, że wycena ich tytułów uczestnictwa obecnie rośnie. Analiza własnej skłonności do ryzyka, możliwości finansowych, horyzontu inwestycyjnego i opłat, to podstawowe zadania, przez które każdy inwestor powinien przejść zanim podejmie decyzję o powierzeniu funduszowi swoich pieniędzy.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na efektywność funduszy inwestycyjnych. Z jednej strony to zysk wypracowany przez zarządzających, czyli ile w danym okresie udało im się zarobić.

Wyniki finansowe towarzystw funduszy były - na co wskazuje Komisja Nadzoru Finansowego w podsumowaniu roku 2016 r. - łącznie o 7,74 proc. niższe niż w 2015 roku. Zwiększeniu uległa liczba podmiotów, które poniosły straty (z 12 do 14), a suma ujemnych wyników finansowych była wyższa niż w 2015 roku (wzrosła z 24,5 mln do 54,5 mln zł).

Na końcowy wynik inwestycji w fundusze inwestycyjne wpływ ma także ich polityka poboru opłat, w tym m.in. opłaty za zbywanie i dokupywanie jednostek uczestnictwa, opłat manipulacyjnych, kosztów transakcyjnych i operacyjnych, jak również wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem. Ich wysokość i częstotliwość nie jest bez znaczenia dla końcowego wyniku z inwestycji. Dlatego przed wyborem funduszu ważna jest z jednej strony dokładna analiza polityki inwestycyjnej, dobieranych aktywów (i ryzyka), z drugiej zaś polityki opłat. Niewielkie wzrosty funduszu mogą być w pełni pochłonięte przez opłaty. Strata zaś dodatkowo pogłębiona.

mk

Dowiedz się więcej na temat: fundusze inwestycyjne | inwestor | inwestowanie | KNF
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy

Partnerzy