Elementarz początkującego inwestora: rachunek maklerski

Transakcje na giełdzie odbywają się za pośrednictwem firm inwestycyjnych (domów lub biur maklerskich), które w imieniu klienta nabywają lub zbywają instrumenty finansowe. Jeśli chcemy zatem ulokować pieniądze na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie musimy skorzystać z usług wspomnianych podmiotów.

Chcąc rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem, warto zapoznać się z procesem zakładania rachunku maklerskiego oraz ofertami poszczególnych firm inwestycyjnych.

Co powinniśmy posiadać już na początku?

Reklama

Przede wszystkim świadomość, że każdy rodzaj inwestowania jest obarczony ryzykiem, a wraz ze wzrostem potencjalnej (oczekiwanej) stopy zwrotu rośnie potencjalna możliwa strata. Pamiętajmy, by nie podejmować decyzji w przypływie nagłych emocji, lecz starannie przeanalizować zarówno swoją skłonność, jak i potencjał do podejmowania ryzyka. Innymi słowy musimy zastanowić się ile maksymalnie możemy stracić. Należy zadać sobie pytanie, czy za jakiś czas przynajmniej część z pieniędzy, które zamierzamy zainwestować nie będzie potrzebna na jakiś ważny cel. Ponadto warto określić z jaką maksymalną stratą poradzimy sobie psychicznie. Część z ludzi po utracie np. 20 proc. zainwestowanych środków potrafi przejść do porządku dziennego, a dla innych może to być powód silnego przygnębienia lub złości i utraty zaufania do rynku kapitałowego.

Zdrowy rozsądek nakazuje nam również poznać korzyści, jakie daje dywersyfikacja portfela, czyli mówiąc obrazowo "nie wkładanie wszystkich jaj do jednego koszyka". Nowoczesna teoria portfelowa wskazuje wyraźnie, że najlepszą relację stopy zwrotu do ryzyka daje portfel rynkowy, czyli - w przypadku rynku akcji - zakup instrumentów emitowanych przez wszystkie notowane spółki, w proporcji odzwierciedlającej wartość tych instrumentów w obrocie. Z tego właśnie względu przeciętnie w długim terminie wyższe stopy zwrotu przynosi inwestycja w portfel odwzorujący dany indeks giełdowy (inwestowanie pasywne), niż próba pokonania tego indeksu przez wybór akcji pojedynczych spółek i odpowiedni dobór momentu inwestycji (inwestowanie aktywne).

Aby rozpocząć inwestowanie konieczne jest posiadanie rachunku pieniężnego, z którego pobierane będą środki na zakup instrumentów finansowych. Jeśli wybrana przez nas firma inwestycyjna należy do grupy bankowej, w którym mamy ROR, to najczęściej oba rachunki możemy ze sobą powiązać. W takim przypadku, poza znanym nam interfejsem, nie będziemy narażeni na ewentualne koszty związane z przelewem środków do innego podmiotu. Możliwe jest również korzystanie z ofert kilku firm inwestycyjnych jednocześnie. Wielu inwestorów postępuje tak ze względu na chwilową niepewność dotyczącą ostatecznego doboru najlepszej oferty lub korzystanie z różnych przywilejów inwestycyjnych, które nie wszędzie są dostępne (np. dostęp do rynków zagranicznych możemy mieć w jednym miejscu, ale niższe koszty transakcyjne na rynku krajowym w innym).

Rachunek maklerski krok po kroku

Jeśli chcemy otworzyć rachunek maklerski, możemy zdecydować się na jedno z dwóch rozwiązań. Podobnie jak w przypadku ROR mamy możliwość załatwić sprawę w oddziale instytucji lub przez formularz internetowy. W obu przypadkach musimy podać przede wszystkim swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, adres zameldowania, korespondencyjny), personalne (PESEL, dowód osobisty) oraz dane dotyczące właściwego dla nas urzędu skarbowego. Już na wstępie deklarujemy, którymi usługami maklerskimi bylibyśmy zainteresowani. Mamy wybór kilku opcji, m.in. prowadzenie rachunku maklerskiego; zawieranie transakcji instrumentami finansowymi na rynku polskim, a czasem zagranicznym; doradztwo inwestycyjne itd. Na koniec będziemy poproszeni o wypełnienie ankiety, która pomoże ocenić naszą wiedzę i doświadczenia na giełdzie, nasze preferencje inwestycyjne oraz naszą zdolność do podejmowania ryzyka.

Na tej podstawie firma inwestycyjna oceni, które usługi oraz instrumenty finansowe są dla nas odpowiednie. Zakładanie rachunku w oddziale najczęściej będzie skutkowało jego szybszą aktywacją. Ważne jest jednak, żebyśmy dokładnie przeczytali umowę i wszystkie regulaminy, które otrzymamy. Otwarcie rachunku przez Internet będzie od nas wymagało trochę cierpliwości. W tym przypadku umowę podpiszemy dopiero w obecności kuriera, zatem na aktywację rachunku z reguły musimy czekać dłużej.

O tym warto pamiętać

Każdy, kto decyduje się na założenie swojego rachunku maklerskiego, a w szczególności początkujący inwestor, powinien w pierwszej kolejności przeanalizować koszty, które będzie musiał ponieść, jeśli zdecyduje się na konkretną ofertę. Rozróżnia się trzy rodzaje opłat: stałe za prowadzenie rachunku, zmienne (prowizyjne) uzależnione od aktywności na rachunku oraz dodatkowe. Osoba, która rzadko będzie dokonywała transakcji, powinna być zainteresowana możliwie niskimi kosztami stałymi, tak by obciążały one nasz wynik w najmniejszym stopniu. Bez trudu można znaleźć nieodpłatne rachunki maklerskie, czasem trzeba jednak spełnić określone warunki, np. zawrzeć określoną liczbę transakcji w ciągu miesiąca lub roku, albo zarejestrować się przez Internet. Kosztem stałym może stać się również opłata za przechowywanie papierów wartościowych, lecz jest ona pobierana zazwyczaj od naprawdę dużych kwot. Prowizja za zakup akcji przeważnie waha się w granicach od 0,19 proc. do 0,39 proc. wartości transakcji lub minimum 2 do 5 zł. W przypadku obligacji mamy prowizje od 0,1 proc. do 0,2 proc. oraz minimalne opłaty, o wysokości podobnej jak w przypadku akcji. Pozostałymi kosztami, które mogą się pojawić, ale nie muszą, są przede wszystkim te związane z przelewami internetowymi do innych banków oraz kontraktami terminowymi.

Bardziej doświadczeni lub majętni inwestorzy cenią sobie dodatkowe możliwości oferty, w tym przyjazne dla użytkownika notowania online oraz analizy dostępne w interfejsie inwestycyjnym. Szczególnie interesujący dla niektórych jest dostęp do rynków zagranicznych, m.in. niemieckiego, angielskiego, czy amerykańskiego. Trzeba jednak zaznaczyć, iż jest to dosyć droga usługa - prowizja jest znacznie wyższa niż w przypadku akcji notowanych na rynku krajowym i wynosi około 1 proc. Dodatkowo należy wnieść wysokie opłaty w walucie obcej lub minimalne prowizje o stosunkowo wysokich wartościach.

Łukasz Domański

Dowiedz się więcej na temat: GPW | rachunek | akcje i obligacje | inwestowanie | inwestor
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy

Partnerzy