Błędy początkujących inwestorów

Początkujący inwestorzy, z racji braku doświadczenia, popełniają mnóstwo błędów. Wiele z nich dotyczy samego sposobu myślenia na temat pieniędzy. Równie dużo pomyłek ma swój punkt odniesienia w psychologii. Przyjrzyjmy się najczęściej podejmowanym błędnym decyzjom inwestycyjnym.

Wydaje się, że jeśli zakup mieszkania pod wynajem albo długoterminowa lokata są świetnymi inwestycjami, to powinniśmy od razu "rzucić się" na nie. Zwykle początkujący inwestorzy nie zdają sobie sprawy, że w najbliższej przyszłości może zdarzyć się coś niespodziewanego: duży jednorazowy koszt bądź wydatek, ale także strata na inwestycji. Wówczas inwestor musi się zapożyczyć, ponieważ zainwestowane pieniądze są zamrożone w - przykładowo - aktywa niepłynne (trudne do spieniężenia w krótkim okresie).

Brak dywersyfikacji ryzyka

Reklama

Z obserwacji działalności najlepszych inwestorów instytucjonalnych i prywatnych wynika, że dla osiągnięcia największych wyników, a tym samym zysków, trzeba dywersyfikować (różnicować) swój portfel inwestycyjny. Innymi słowy, suma inwestycji może składać się z bezpiecznych i niezbyt dochodowych papierów skarbowych oraz rentownych kontraktów walutowych, które są jednak obarczone dużym ryzykiem. W tym modelu inwestowania bezpieczne inwestycje mogą rekompensować straty na ryzykownych aktywach, a całkowite ryzyko (w tym kontekście rozumiane jako prawdopodobieństwo straty) ulega obniżeniu. Równie dobrze ryzykowne inwestycje mogą podnieść ogólną (całkowitą) stopę zwrotu (nasz zysk) z zainwestowanych pieniędzy.

Niebezpieczna zmienność

Wielu inwestorów próbuje swojego szczęścia, spekulując na rynku walutowym. Niestety, zazwyczaj nie biorą pod uwagę tego, że Forex jest bardzo zmiennym rynkiem, na którym ceny dyktują fundusze inwestycyjne oraz rynek międzybankowy. Sam obiekt inwestycji, czyli pieniądz, jest przecież tylko pośrednikiem w wymianie ekonomicznej - nie jest zatem wartością samą w sobie. Właśnie z tych powodów nie warto szukać szczęścia na rynku, na którym 79 proc. (źródło KNF) spekulantów ponosi straty. A jeśli już jesteśmy na to gotowi, to trzeba być bardzo ostrożnym.

Cudownych sposobów na szybkie pieniądze nie ma

Ile razy w swoim życiu obejrzałeś reklamę niewiarygodnie prostego sposobu na dorobienie się? Proste inwestycje i niewyobrażalne zyski. To blef. Nie ma prostego sposobu na szybkie pieniądze. Jeśli liczysz, że zarobisz błyskawicznie 100 proc., musisz się liczyć, że wszystko stracisz.

Wybór funduszu inwestycyjnego na podstawie wyniku z poprzedniego roku

Ci, którzy chcą wybrać taką formę inwestycji, najczęściej kierują się właśnie tą informacją. Ten pomysł wydaje się jak najbardziej racjonalny - skoro w poprzednim roku udało im się, to dlaczego miałoby się to zmienić w tym roku? Niestety, badania przeprowadzone na historycznych danych dały wyniki zgoła odmienne od zakładanych. Te fundusze inwestycyjne, które rok wcześniej osiągały najlepsze stopy zwrotu, rok później w większości przypadków wypracowywały zysk na poziomie niższym od średniej dla wszystkich funduszów.

Popełniane błędy są jedną z najlepszych lekcji, jakie może otrzymać każdy z nas. Zastanówmy się nad tym, co poszło nie tak i wyciągajmy wnioski, by podejmować lepsze decyzje inwestycyjne w przyszłości.

Szymon Wieczorek

Dowiedz się więcej na temat: inwestycje | oszczędności | Bank | fundusz inwestycyjny

Reklama

Najlepsze tematy